PRAVIDLA (verze G-2020.01)

OBSAH

BEZPEČNOST

BrýleI s brýlemi vám to může slušet. ;-)
    Kvůli použití airsoftových zbraní jsou ochranné brýle samozřejmostí. Kdo je nebude mít, nehraje!
 
Alkohol a omamné látky
    V průběhu hry nesmí být účastník akce pod vlivem alkoholu, omamných a nebo psychotropních látek. Porušení může být trestáno vyloučením ze hry. Organizátoři si vyhrazují právo provést v případě podezření test alkoholtestrem nebo testem na přítomnost omamných a nebo psychotropních látek. Odmítnutí účastníka podrobit se testu se považuje za prokázání výše zmíněného a tudíž dojde na vyloučení ze hry.
 
Rudá stop
    Pokud byste se ocitli v situaci, kdy z roleplayových nebo jiných důvodů může dojít k fyzické či psychické újmě hráče (přehnaný roleplay mučení, boj na okraji skály, atd.), máte možnost zavolat „RUDÁ STOP!“ a hra se lokálně pozastaví na takový čas, než se problém vyřeší. Na dalším pokračování hry se hráči neherně domluví tak, aby se výše uvedené újmě zamezilo.

   Ve hře vždy hrajeme svou hru tak, abychom my i ostatní mohli vyslovit "RUDÁ STOP!". Roubíky a jim podobné věci jsou zakázány!!!

 
“Ne, radši knihu!”
    Mnohokrát se může stát, že daná herní scéna překročí hranici, která je některému z jejích účastníků příjemná. Například při mučení, už to začíná reálně bolet, nebo herní sex začne být až moc intimní. Může se stát mnoho věcí, které začnou být hráči nepříjemné, ale ne natolik, aby hráč musel použít “Rudá stop” a tím scénu nenávratně přerušil. Místo toho tu je brzdící mechanika, která řekne ostatním hráčům, že mají ve svém hraní ubrat. Tou frází je: “Ne, radši knihu.”.

    Příklad: Velitel pražské jednotky načape vojína, jak na hlídce pokuřuje cigáro a fláká se. Inu, vojín dostane sprda a musí před velitelem udělat dvacet kliků. Protože není máslo, tak se do toho s výsměchem pustí. Aby scénka byla zajímavější začne kliky flákat a velitel na něj řve a hecuje ho. Jenže milý vojín už kouří delší dobu a u 15 kliku mu už plíce reálně nestačí. Jenže velitel se do vojína pustí ještě víc, takže vojín zvolá “Ne, radši knihu”. V ten moment velitel, který zná pravidla, ví, že hráč hrající vojína má po fyzické stránce dost. Takže velitel svou šikanu začne hrát jinak než fyzicky, aby byla pro oba účastníky i přihlížející stále zajímavá...

 
Herní vozidla a pravidla provozu

    S herním motorovým vozidlem manipuluje pouze majitel vozidla nebo osoba, kterou majitel vozidla pověřil. Majitelé i majitelem pověřené osoby se při registraci nahlásí a definují, které je jejich vozidlo. Majitel ručí za své motorové vozidlo a to bez výhrady!!!

    Organizátoři si vyhrazují právo na možnost manipulovat s vozidlem, pokud vozidlo bude bránit průběhu hry či bezpečnosti účastníků akce a zároveň majitel vozidla nebude schopen sám s vozidlem manipulovat (např. zranění).
   Všechna herní motorová vozidla jsou neukradnutelná! Vozidla mohou být znepojízdněna pouze Sabotáží (viz níže). V žádném případě nepoužívejte pyrotechniku v okolí vozidel! Není to prdel!

   Je zakázáno stavět na cesty překážky, které by bránily průjezdnosti! Jde o bezpečnost jak posádky vozidla, tak bezpečnost ostatních!
   Je zakázáno bránit průjezdu vozidla vlastním tělem! Není to prdel. Fakt to nedělejte!
Z důvodu zajištění bezpečnosti je přísně zakázána rychlá jízda. O tom, co je považováno za rychlou jízdu, rozhodují organizátoři akce. Pokud bude někdo přistižen při rychlé jízdě, bude napomenut. Při opakovaném napomenutí může být viník i vykázán z akce.
   V celém prostoru platí přednost jízdy zprava a pokud možno, jezdí se vpravo. Když si nejsi jistý, zastav!

 

 
Zdravotník VS. Medik
Pokud se stane reálné zranění, volejte: “Zdravotník!”
Pokud sháníte pouze někoho, kdo vás HERNĚ uzdraví, volejte: “Medik! Felčar! Doktor! Ten s těmi obvazy!”.
Rozlišením těchto slov nám (organizátorům) ušetříte nejeden stres ;-)
 

Zneužívání pravidel

    Zneužívání pravidel bude přísně trestáno. V mezním případě si organizátoři vyhrazují právo vyloučit hráče ze hry bez nároku na návrat registračního poplatku, a to i v případě důvodného podezření na zneužití či obcházení pravidel.
    Na hře bude několik organizátory pověřených lidí, kteří budou hlídat dodržování pravidel a bezpečný průběh hry. Budou řádně označeni modrou čepičkou - viz níže.
 

ZÁKLADNÍ HERNÍ MECHANISMY

Modrá čepička (alias modrý informační obláček)
Organizátoři a organizátory pověřené osoby budou označeni modrou čepičkou (kšiltovkou). Jedná se o charakteristické označení, které je nerušivé pro hru a zároveň umožňuje ORGům zasahovat do hry. Pokud nastanou problémy, můžete za modrým obláčkem zajít s jakýmkoliv problémem a víte, že mluvíte s organizátorem nebo jím pověřenou osobou. Jinak tyto osoby, prosím, ignorujte a pokud s vámi nezačnou interagovat, nechte je na pokoji.
 
Odhazovací bedny

Jakmile se vám stane, že u sebe máte herně znehodnocenou rekvizitu, najdete takzvanou odhazovací bednu a tuto rekvizitu tam dáte. Po jedné odhazovací bedně bude v každé bázi a jedna bedna bude u betonové brány, která je vstupem do herního území. Všechny bedny jsou řádně označeny oranžovou barvou.

Do odhazovací bedny se dávají použité herní itemy (například prázdné pytlíčky na drogy, použité C4ky, použité obvazy...).

 
Bang! a Podřezání

    Pokud se dostanete do situace, ve které by bylo logické protivníkovi strčit pistoli k hlavě a prostě mu jí ustřelit(různé varianty přepadů, překvapení, obklíčení a podobně - zkrátka situace, ve kterých je vám protivník zcela vydán na milost a nemilost), logicky tak neučiníte, neb byste mu způsobili nepříjemné airsoftové akné. Místo toho na něj namíříte zbraň, dostatečně nahlas zahlásíte „BANG!“ a protivník zemře.
    V obdobných situacích se dá místo střelné zbraně a BANGu použít i PODŘEZÁNÍ chladnou sečnou zbraní (ideálně nůž, mečem se podřezává špatně, sekerou ještě hůř a páčidlem podřezávat nedoporučujeme vůbec), samozřejmě se místo “Bang!” podřezávanému sdělí, že je podřezáván, ideálně vyřčením fráze “Podřezávám!”, nebo “Podřezání!”.
    Efektem "Podřezání" a "BANGu" je okamžitá smrt.

Omráčení

    V situacích popsaných v části Bang! a Podřezání nemusíte oběť zabít, ale je možné ji i omráčit. V tu chvíli je nutno oběť praštit pažbou, toporem nebo něčím takovým zezadu (něžně a decentně!) a zřetelně přitom hlásit „OMRÁČENÍ“. Omráčenou oběť lze svázat a zajmout, vyslýchat nebo jakkoli jinak zneužít.
    Z omráčení se oběť probírá po cca deseti minutách. Je-li oběť ponechána sama uprostřed lesa, může se probrat i dříve. Omráčená oběť se nic z toho, co se dělo během omráčení, nepamatuje. Věci, které se děly před omráčením si oběť samozřejmě pamatuje.

    Omráčení ubírá vždy 1/3 života.

    Těžkooděnce nebo Bruta může omráčit pouze jiný Těžkooděnec nebo Brut.

 
Lootování
    Mrtvole a zajatcům se dají sebrat veškeré herní předměty, které u sebe mají. Je žádoucí lootovanou postavu s příslušným RP prošacovat. Jídlo nelze mrtovlám brát (pokud ho sami nevydají). Stejně tak není možné vybírat kuličky nabité ve zbrani.
 
Reflexní vesta
    Ve chvíli, když někdo nebude herně existovat (bude tuhý, bude se teleportovat nebo bude jinak jakkoli nezjistitelný), bude mít zbraň (obě ruce) za hlavou nebo na sobě bude mít reflexní vestu. S takovým člověkem nejenže nemůžete bojovat, ale měli byste ho i herně ignorovat - jako kdyby tam ve skutečnosti nebyl (a nesnažte se jím procházet, prosím).
 
Rvačka
    Rvačka jest vyříkávání si problému mano-e-mano. Nechceme, abyste si při hře ublížili a zároveň jsme rádi, když jsou ve hře epické scény plné křičení a násilí. Proto je definované pravidlo Rvačky. Rvačka je čistě RP záležitost (je tedy beze zbraní), ve které se veškeré údery pouze naznačují. Náznaky kopů jsou obecně zakázány. Dále se vyvarujte úderům na hlavu, krk a rozkrok - co kdyby náhodou. Po celou dobu rvačky máte zodpovědnost za svého oponenta. Agresivita rvačky se řídí - jako při každé scéně - tím pasivnějším účastníkem a jeho komfortní zónou. Určení, že je Rvačka na někoho moc tvrdá není známka slabosti! Jak moc “tvrdě” chce Rvačku hrát je svobodná volba každého účastníka. Je-li to možné, na průběhu či výsledku Rvačky se doporučujeme předem s oponentem dohodnout.

ZBRANĚ

Střelné   

    Maximální úsťová rychlost pro všechny střelné zbraně je 130 m/s pro kule 0.20g (polování Sniper má limit zvýšen 150 m/s). Maximální síla nátahu u luků a kuší je 15kg / 30lbs. Úsťová rychlost i síla nátahu budou měřeny a příliš silné zbraně nebudou vpuštěny do hry. Na zbraních jsou zakázány přídavné doplňky jako kolimátory a nebo puškohledy (výjimku tvoří Sniper)
    Střelné zbraně se dělí do čtyř kategorií:

 • Primitvní střelné zbraně jsou luky, kuše apod. Šípy s vyměkčenými konci - bude se přísně kontrolovat při schvalování. Atypické zbraně konzultujte předem s organizátory - mohou používat všichni.
 • Manuální střelné zbraně jsou takové, které se před každým výstřelem musí natáhnout - nemohou používat Bruti a Těžkooděnci.
 • Semiautomatické střelné zbraně jsou buď plynové nebo elektrické, které není potřeba natahovat, ale nejsou schopny střílet dávkou - nemohou používat Bruti a Těžkooděnci.
 • Automatické střelné zbraně jsou buď plynové nebo elektrické, které jsou schopny střílet dávkou - mohou používat pouze Vojáci.
  K automatickým zbraním si nelze vzít další zbraň do “Kombinace”
Munice
    Viz. sekce Munice - níže v kapitole Herní předměty.
 
Chladné

    Chladné zbraně se dělí následovně:

 • Jednoruční chladné zbraně - Maximálně 90 cm délky
 • Obouruční chladné zbraně - Nad 90 cm délky, při boji nutno držet oběma rukama
 • Vrhací zbraně - vrhací zbraně prakticky libovolných tvarů a uvěřitelných rozměrů se počítají jako primitivní zbraně. Každá vrhačka se počítá jako jeden projektil.
 • Štíty - jakýkoliv tvar, musí se vejít do obdélníku 60×100 cm, nesmí se s nimi útočit ani útoky naznačovat. Jako štít se dá použít jen a pouze štít schválený organizátory. Takový štít bude náležitě označen. Zákaz používání neschválených přenosných štítů. Štíty jsou neprůstřelné. Štíty v případě granátů fungují pouze proti střepinám.
  Bruti a Těžkooděnci mohou používat i nadstandartně velké štíty.

    Jakékoli chladné zbraně a štíty přesahující uvedené rozměry nutno předem konzultovat s organizátory, jinak nebudou vpuštěny do hry.
    Pro účely rozměrů zbraní se počítá nejvyšší možná naměřená hodnota. Všechny chladné zbraně musí být řádně vyměkčeny (obaleny). Kontrola proběhne při registraci.

 

ŽIVOTY A SMRT

Životy
    Standardně má každý tři třetinky (Brut nebo Těžkooděneci šest). Pomocí některých herních předmětů se dá počet třetinek navýšit. Zásah do končetin odebírá jednu třetinu, zásah do torsa odebírá dvě třetiny. Zásah do hlavy se nepočítá. Veškerá zranění musí být doplněna náležitým RP.
 
Zásahové plochy
 • Hlava a krk = plocha nezásahová
 • Trup = zranění za ⅔ (Brut nebo Těžkooděnec pouze chladnou zbraní)
 • Končetina = zranění za ⅓ (Brut nebo Těžkooděnec pouze chladnou zbraní)
 • Rozkrok = plocha nezásahová

    Zásahy si uznává sám zasažený. Končetiny se počítají až po zápěstí a kotníky.

 
Smrt a agonie

    Ve chvíli, když přijdete o všechny třetinky (počet vašich životů klesne na nulu), upadnete do tzv. agonie. Agonie trvá cca minutu, válíte se při ní po zemi a v bolestech umíráte. Agonie může skončit více způsoby. V prvním případě uplyne minuta a zemřete (viz dále). V dalším případě vám během agonie někdo pomůže - jakýmkoliv způsobem vyléčí aspoň jednu třetinku.
    Agonii lze také ukončit pomocí mechaniky BANG a PODŘEZÁNÍ.
    Stejně tak vaši případnou smrt by mělo provázet odpovídající RP (pád na zem, chroptění...). Poté se odeberete zpět na svou bázi, kde bude rozhodnuto o vašem dalším osudu.

POKROČILÉ HERNÍ MECHANISMY

Radiace
     Ve hře je přítomná radiace. Jako zástupná mechanika místo reálného uranu jsou použity žluté papíry s logem radiace. Pokud vidíte logo radiace na žlutém papíře, znamená to pro vás, že jste byli ozářeni a zhruba do pěti minut umřete. Pokud prostor zamořený radiaci neprodleně neopustíte umíráte rovnou.
 
Sabotáž

    Sabotáž slouží k hernímu poškození věcí nebo znehybnění vozidla. Sabotáž může provádět hráč s povoláním Inženýr a nebo hráč s povoláním Špion. Sabotovaná věc je nepoužitelná, ale třeba vozidla se ještě dají tlačit. Sabotované zařízení má na sobě umístěnou sabotážní samolepku.
Opravu může provést opět pouze Inženýr. Jak Opravu tak Sabotování provází příslušné RP.

 
Černý Igelit / Černá geotextilie
    Natažený černý igelit / černá geotextilie funguje jako bariéra (dveře, zeď, silové pole...). Nedá se proříznout ani roztrhat. Dá se zlikvidovat, otevřít či jinak penetrovat pouze herně (herním mechanismem).
 
Výstražné pásky (žluto-černá a bílo-červená)

    Natažená bílo-červená výstražná páska je NEHERNÍ předmět. Touto páskou budou organizátoři značit místa, kam je hráčům vstup zakázán! Zejména půjde o místa, která jsou nebezpečná a hrozí na nich reálné zranění !!!
    Natažená žluto-černá výstražná páska je pouze HERNÍ předmět. Definuje místa, která jsou z nějakého herního důvodu vyznačena (např. radiací zamořená oblast nebo část vědecké laboratoře, kam civilní obyvatel Oázy nemá chodit). Zda postava bude pásku respektovat, je na každém zvlášť, protože se tato páska je pouze herní předmět = rekvizita.
 
Žluté papíry
    Žluté papíry označují neherní informace upravující děj hry. Všichni hráči jsou povinni dbát pokynů napsaných na žlutém papíře.
 
PMR frekvence

    Hráči mají zakázáno vozit si vlastní PMR vysílačky (vysílačky dodá organizace). Ve hře budou povolání, jejichž náplní hry je starat se o rádiovou komunikaci svojí frakce. Každá strana má přidělené tři frekvence. Cizí frekvence je zakázáno odposlouchávat.

Orgové si vyhrazují dvě orgovské PMR frekvence. Organizační frekvenci je také zakázáno odposlouchávat, ale je možné na ní kontaktovat organizátory v případě nouze (např. přivolání zdravotníka).

Kanály PMR jsou rozděleny následovně:

 1. Organizátorská frekvence
 2. Organizátorská frekvence
 3. ČVUT
 4. ČVUT
 5. ČVUT
 6. Okřídlení Husaři
 7. Okřídlení Husaři
 8. Okřídlení Husaři
Povolání

    Tvorba postavy na hru zahrnuje výběr frakce a povolání. Na hře se objeví několik povolání:

 • Důstojník - velí a rozhoduje o osudu jednotky
 • Radista - operuje s vysílačkou a má mapu
 • Voják - může používat automatickou zbraň
 • Sniper - má zvýšený limit 150 m/s a může používat kolimátory a optiky
 • BRUT & Těžkooděnec - větší počet životů, zranitelný pouze chladnými zbraněmi
 • Inženýr - umí pracovat s technologiemi, umí sabotovat a opravovat, umí stavět “budovy”
 • Medik - léči, ne asi
 • Špion - je v nepřátelské armádě a škodí, umí sabotovat

Jejich přesný popis je zveřejněn ZDE. Důstojnické a Radistické role jsou spíše RP charakteru a měli by zajišťovat armádní atmosféru akce. Proto bude na tyto role vypsaný konkurz a není možné se za ně normálně přihlásit.

 

HERNÍ PŘEDMĚTY

Munice
    Veškeré kuličky na akci dodají organizátoři. Prosíme, nevozte si vlastní kuličky. Všechny kuličky nakoupíme od jednoho z prověřených výrobců - nekvalitních čínských kuliček se bát nemusíte. ;-)
    Ve hře se budou vyskytovat dva typy munice:
 • Kalibrovaná - kuličky o předem deklarované gramáži (bude označeno)
  Pytlíčky s touto municí bude možné nalézt ve hře.
 • Běžná - zde se jedná o směsovou gramáž kuliček (např. 0,20g, 0,25g, 0,30g)
  Pytlíčky s touto municí bude možné získat pouze při respawnu na bázi.

    Veškerou nenabitou munici bude možné získat od jiných hráčů - ať už směnným obchodem, nebo ukrást či vylootovat z mrtvoly. Munice, kterou jste nabili do zásobníku, vám nikdo vzít nemůže.
    Směsová gramáž simuluje podomácku přebíjené střelivo, které není tak přesné jako to Kalibrované.
    Vystřelenou munici do primitivních zbraní (šípy, molitanové kameny do praků...) ležící na zemi je možné sbírat a to i v případě, že je cizí. Na konci hry bude tato munice roztříděna a vrácena majitelům. Ovšem s rozumem tj. nestřílejte cíleně cizí šípy do louží, aby je nemohli ostatní používat apod...

Pyrotechnika
 • Bílé dýmovnice - simulují nervový plyn, který při vdechnutí zabíjí (o vdechnutí přemýšlejte rozumně).
 • Barevné dýmovnice - organizátoři vyhrazují na jiné speciální herní efekty.
 • “Hrachové” granáty - výbuch granátu do vzdálenosti pět metrů okamžitě zabíjí. Zásah střepiny z granátu ubírá životy stejně jako zásah kulí (viz. zásahové plochy).

   Je zakázáno přivést do hry vlastní dýmovnice a granáty - obojí dodají organizátoři. Pokud si chcete cokoli přivézt konzultujte to předem s organizátory.

 
Výrobny munice
    Kromě dalších techů budou ve hře výrobny munice - speciální vojenské bedny. Operovat s výrobnou munice mohou pouze postavy s příslušným povoláním.
 
Výrobny drog
    Dalším typem výrobny je výrobna drog (varna). Operovat s výrobnou drog mohou pouze postavy s příslušným povoláním.
 

Drogy

Název
Zástup. symb.
Účinek (doba)
RP
Otrokářskej shit
Hroznový cukr
Ovládnutí - máš tendenci submisivně poslouchat člověka, co ti drogu dal (20 min.)
Submisivita, letargie
Speed
Tang
přidá +1/3 života (až do další smrti)
Tiky, zrychlenost, třas
Jahůdka
Jahůdka
léčí +1/3 života, nezvyšuje maximum. Po jedné hodině efekt zmizí (ne však, pokud by to mělo postavu zabít)
Euforie, hlad, sexuální žádostivost
 
    Platí efekt pouze jedné poslední požité drogy.
 

LÉČENÍ

    Herně léčit může pouze hráč s povoláním Medik. Každý Medik bude vybaven speciálním zařízením, které bude moct ovládat pouze Medik. Toto zařízení (individuální pro každého Medika) po jeho použití navrátí veškeré ztracené životy. Vždy poslouchejte rady a doporučení Medika - teprve až vám Medik řekne, že jste vyléčeni, můžete se vrátit do bojové vřavy.

Příklad: Rekrut Bob Saget si dal lajnu speedu - jeho maximum životů jsou tedy 4/3 života - a jal se sekat trávník kolem své báze - co kdyby se někdo schovával ve vysoké trávě. Náhle byl však ze zálohy napaden zákeřnými včelami a byl poraněn za ⅓ života do paže a za ⅔ života do hrudi. Normální člověk by byl v tu chvíli mrtvý, jelikož přišel právě o 3/3 života, ale naspeedovaný Bob Saget s jeho bílým nosem nikoli. Jeho kamarádka Medička Shirlena, mu chce pomoct, připraví si svůj Ozdravovač3000, připne elektrody na Bobovu mužnou hruď a vyhealuje ho zpět na jeho původní 4/3 života.