V úterý někdy po obědě, pár kilometrů od východní hranice Oázy, přistupuje 14. pěší četa pražské armády k oblasti G5. Pro Prahu je to pouhá podpůrná akce. Pro místní obyvatele znamená oblast G5 živobytí. Třicet vojáků 14. pěší čety, úplných nováčků, má zvládnout tuto rutinní akci za dvě hodiny. Místní se pomoci brání celých devět dní. Tento text však stále nevypráví jejich příběh…
 

INTRO

 
ČVUT dominuje v celých středních čechách. Postupně dobývá další a další území. Kladenská fronta uvízla na mrtvém bodě. Oblast G5, kterou zná každý jako Oázu, má ovšem jeden problém. Místní jaderný reaktor je ve velmi zuboženém stavu. Po několikerých poruchách a nehodách je reaktor velmi nestabilní.
 

Inženýři, kteří reaktor zkoumali, došli k jednoznačnému závěru, že pokud by se dostali ke správným součástkám, byli by schopni reaktor opravit. Tím by došlo k produkci elektřiny, která by byla schopná zásobit většinu území dobytého ČVUTem. Pokud jsou tedy veškeré propočty inženýrů správné. A také se nevrátí Houba, která sežrala většinu původního reaktoru. Bohužel již dnes nežije nikdo, kdo by byl schopen takovéto součástky vyrobit. A další jiné podobné součástky se nacházejí až na území původní Ukrajiny.

 

Naštěstí se objevily zprávy o funkční elektrárně, která se nachází na území bývalého Polska. Vedení ČVUT se rozhodlo, že vypraví na území Polska menší skupinu elitních bojovníků, kteří budou mít za úkol tuto elektrárnu najít, získat její plány a nasbírat potřebné součástky na opravu reaktoru v Oáze.

Jenže ČVUT nemá skoro žádné zprávy o tom, co na území Polska čekat. Každý slyšel o Krakově a o letce Okřídlených Husarů. Vedení se povedlo navázat spojení s Krakovem. Aby mohli co nejdiplomatičtěji vyřešit danou situaci. Dojde ke schůzce, jejíž oficiální důvod je domluvení spolupráce Poláků s ČVUT. Elitní jednotka pražských vojáků má ovšem cíl jasný - plány a součástky z jaderného reaktoru, který se nachází poblíž. Je možné, že i Okřídlení husaři mají nějaké postranní úmysly? Co by mohli vůbec chtít Krakovští od Prahy?